/

Νοσηλευτές/-τριες (RN) - Päijät-Häme, Φινλανδία

Νοσηλευτές/-τριες (RN)

Ως νοσηλευτής/-τρια στην περιφέρεια Päijät-Häme, της Φινλαδίας, θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις τη διαφορά στη ζωή των ασθενών σου. Θα συνεργάζεσαι με μια ομάδα αφοσιωμένων επαγγελματιών, παρέχοντας τη καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς, ως μέλος μίας ομάδας παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε μία από τις πιο όμορφες κοινότητες της περιοχής.

Έτοιμοι για μια νέα καριέρα;

Η Υπηρεσία Ευημερίας (Wellbeing Services) της Περιφέρειας Päijät-Häme στη Φινλανδία αναζητά να προσλάβει 25 επιδέξιους και αφοσιωμένους εγγεγραμμένους νοσηλευτές και 2 ακτινολόγους για μόνιμη θέση με πλήρες ωράριο απασχόλησης. Οι προσληφθέντες θα τοποθετηθούν στις ειδικές μονάδες φροντίδας των κεντρικών νοσοκομείων Päijät-Häme, καθώς και στις πρωτοβάθμιες μονάδες φροντίδας υγείας και ευημερίας.

Εάν ζητάς να ενταχθείς:

 • σε μια μονάδα με εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη ή

 • σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ευρύ φάσμα υπηρεσιών ή

 • σε ένα βασικό κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με πιο στοχευμένη προσέγγιση,

έχεις την ευκαρία! 

Υπηρεσίες εξειδικευμένης φροντίδας

σημαίνει πολυεπιστημονική και ολιστική φροντίδα του ασθενούς μέσω δια-επαγγελματικής συνεργασίας χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους εργασίας.

Το Κεντρικό Νοσοκομείο Päijät-Häme είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κεντρικό νοσοκομείο της Φινλανδίας και ο 7ος μεγαλύτερος πάροχος εξειδικευμένης φροντίδας. Απασχολεί 2.900 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 290 χειρουργών και 1.440 νοσηλευτών. Η φροντίδα παρέχεται σε 40 διαφορετικούς τομείς ιατρικής ειδικότητας, σε εξωτερικά ιατρεία και μονάδες νοσηλείας. Το νοσοκομείο φροντίζει ολοκληρωτικά την ευημερία των ασθενών από το πρώτο σημείο επαφής και έπειτα. Περίπου 120.000 άνθρωποι επισκέπτονται το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του έτους.
 

Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

σημαίνει αξιοποίηση της ειδικής ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης του νοσηλευτή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, της εκτίμησης αναγκών, των ραντεβού και των εξετάσεων με ανεξάρτητο τρόπο εργασίας.

Τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που ονομάζονται κέντρα - sote, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβάνοντας γνωμάτευση/συμβουλές από γιατρούς και νοσηλευτές, οδοντιατρική φροντίδα, υπηρεσίες μητρότητας και υγείας παίδων, βασική αποκατάσταση, βοηθήματα και φυσιοθεραπεία. Παρέχουν επίσης φροντίδα για οξείες ασθένειες, όπως λοιμώδεις νόσους και φλεγμονές.

Τα κέντρα sote είναι είτε ολοκληρωμένα (στις περιοχές Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola & Orimattila), όπου προσφέρουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, είτε  με πιο βασικές υπηρεσίσες, (στις περιοχές Hartola, Iitti, Kärkölä & Padasjoki) με ένα πιο περιορισμένο φάσμα υπηρεσιών.

 

 
 

    Η Προσφορά

    2 689,23€/ μηνιαίως
    Χωρίς προηγούμενη εμπειρία

    Μικτός μισθός, πριν από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

    Ο μισθός αναφέρεται ως μικτός, δηλ. ΠΡΙΝ από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ως αρχικός μισθός χωρίς προηγούμενη εμπειρία, σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στους δήμους για τον τομέα των Κοινών Φορέων Υγείας και Πρόνοιας (HYVTES), βαθμίδα μισθοδοσίας TVA1. Ο μισθός αυτός καταβάλλεται ως ελάχιστος, χωρίς βάρδιες, μετά την απόκτηση της φινλανδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του νοσηλευτή.

    Η εργασία με βάρδιες (αργίες και άβολες ώρες) θα αμείβεται ανάλογα με τον αριθμό των ωρών εργασίας, αυξάνοντας τον μηνιαίο μισθό περίπου κατά 20%, φτάνοντας τον μισθό στα

    3 227,08€/ μήνα

    2 769,91€/ μηνιαίως
    5 χρόνια προϋπηρεσία

    Μικτός μισθός, πριν από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

    Ο μισθός αναφέρεται ως μικτός, δηλαδή ΠΡΙΝ από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ως αρχικός μισθός με 5 χρόνια πιστοποιημένης προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στους δήμους για τον τομέα των Κοινών Φορέων Υγείας και Πρόνοιας (HYVTES), βαθμίδα μισθοδοσίας TVA1. Ο μισθός αυτός καταβάλλεται ως ελάχιστος, χωρίς τις βάρδιες, μετά την απόκτηση της φινλανδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του νοσηλευτή.

    Η εργασία με βάρδιες (αργίες και άβολες ώρες) θα αμείβεται ανάλογα με τον αριθμό των ωρών εργασίας, αυξάνοντας τον μηνιαίο μισθό περίπου κατά 20%, φτάνοντας τον μισθό στα

     3 323,89€/μήνα

    2 904,37€/ μηνιαίως
    10 χρόνια προϋπηρεσία 

    Μικτός μισθός, πριν από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

    Ο μισθός αναφέρεται ως μικτός, δηλ. ΠΡΙΝ από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ως αρχικός μισθός με 10 χρόνια πιστοποιημένης προϋπηρεσίας,   σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στους δήμους για τον τομέα των Κοινών Φορέων Υγείας και Πρόνοιας (HYVTES), βαθμίδα μισθοδοσίας TVA1. Ο μισθός αυτός καταβάλλεται ως ελάχιστος, χωρίς τις βάρδιες, μετά την απόκτηση της φινλανδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του νοσηλευτή.

    Η εργασία σε βάρδιες (αργίες και ασυνήθεις ώρες) θα αμείβεται ανάλογα με τον αριθμό ωρών που εργασίας, αυξάνοντας τον μηνιαίο μισθό περίπου κατά 20%, φτάνοντας τον μισθό στα

     3 485,24€/ μήνα

    ...κι άλλα...

    Η Προσφορά:


    Μια μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσεις την καριέρα σου στον Βορρά, και να δημιουργήσεις το μέλλον σου στο Päijät-Häme

    Σύμβαση

    Πλήρους απασχόλησης, μόνιμη θέση με 38 ώρες 15 λεπτά εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας

    Πριν από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

    Μηνιαίος βασικός, πλήρους απασχόλησης μισθός βοηθού νοσηλευτή (2040,15 ευρώ/μήνα προ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) πριν την απόκτηση της άδειας  κατά την διάρκεια εργασίας στην Φινλανδία.

    Μετά την αναγνώριση

    Μετά την αναγνώριση των πιστοποιήσεων, βασικός μηνιαίος μισθός από 2 689,83 ευρώ/μήνα προ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών (*παρακαλώ δείτε το παραπάνω).

    Πρόσθετη αποζημίωση

    Για μη βολικές ώρες εργασίας (βράδια, Σαββατοκύριακα, νύχτες, αργίες και υπερωρίες) και χρόνο διακοπών, καταβάλλεται αποζημίωση επιπλέον του βασικού μηνιαίου μισθού, εάν και όταν ισχύει. Μέρος του επιδόματος αδείας είναι ανταλλάξιμο με πρόσθετες ημέρες αδείας. 

    Διακοπές

     28 ημέρες ετησίως, ξεκινώντας μετά το πρώτο πλήρες έτος εργασίας που αποτελεί τη βάση για τους υπολογισμούς.

    Υγειονομική περίθαλψη και ασφάλιση

    Η υγειονομική περίθαλψη, οι ασφάλειες, οι εισφορές και τα επιδόματα ανεργίας και συνταξιοδότησης περιλαμβάνονται στις εισφορές.

    Κάρτα παροχών E-pass

    επιπλέον παροχές όπως: εκπτώσεις και προσωπικό μηνιαίο ποσό για χρήση σε διάφορες υπηρεσίες. Η ετήσια αξία κυμαίνεται από 200€ έως 400€.

    Επίδομα μεταφορών

    Οικονομική υποστήριξη για εταιρικό ποδήλατο (1 200€/έτος, για διάστημα έως και 3 ετών συνολικά.)

    Φιλικός προς την οικογένεια χώρος εργασίας

    Μέλος του προγράμματος Φιλικού προς την Οικογένεια Χώρου Εργασίας του Ιδρύματος Πληθυσμού της Φινλανδίας

    Υπηρεσία φροντίδας παιδιών με ασθένεια

    Δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών φροντίδας παιδιών με ασθένεια

    Δια βίου μάθηση

    Δυνατότητα συνεχόμενης καθοδήγησης και κατάρτισης

    Προσαρμοστική περίοδος

    Εισαγωγή στα νέο καθήκοντολόγιο από την έναρξη της εργασίας

    Πώς σας υποστηρίζουμε;

    Κατανοούμε ότι η μετεγκατάσταση σε μια άλλη χώρα είναι μια πρόκληση, γι' αυτό σας βοηθάμε δωρεάν με τους εξής τρόπους:

    Μεσάζον διαμεσολαβητής

    Ένα αφοσιωμένο άτομο επικοινωνίας που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς από την εύερση της θέσης και διαμεσολάβησης για ολόκληρη τη διαδικασία

    Τίτλοι/Πιστοποιήσεις

    Ελέγχουμε αν όλα τα έγγρφα ταιριάζουν με τις απαραίτητες προύποθέσεις

    'Eγγραφα

    Καθοδηγούμε στην υποβολή διαφορετικών αιτήσεων και διαχείρισης της διαδικασίας μετάφρασης

    Υπολογισμοί

    Βοηθάμε στον υπολογισμό και την κατανόηση του πόσα μένουν από τον μισθό (καθαρά) μετά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές κατά μέσο όρο

    Κόστος ζωής

    Υποστήριξη για την κατανόηση του μέσου κόστους ζωής στο Päijät-Häme  (Κόστος ζωής στη Φινλανδία)

    Πληροφορίες

    Πληροφορίες για τη διαβίωση και την εργασία στη Φινλανδία με τους συμβούλους του EURES για τον προγραμματισμό της διαδικασίας μετεγκατάστασής και των απαιτούμενων εγγράφων

    Ψυχολογική υποστήριξη

    Υποστήριξη κατά όλη την διάρκεια τους προγράμματος. Εάν χρειαστεί, και ψυχολογική υποστήριξη για το στρες και τη διαχείριση της αλλαγής

    Πρόγραμμα εκπαίδευσης

    Εντατική εκπαίδευση γλώσσας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πριν από τη μετεγκατάστασή

    Υλικά διδασκαλίας

    Παρέχουμε όλα τα απαιτούμενα μαθησιακά και εκπαιδευτικά υλικά

    Αναγνώριση

    Υποστήριξη της διαδικασίας αναγνώρισης των τίτλων κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσής

    Μεταφράσεις

    Έλεγχος εγγράφων, σφραγίδων και διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένων των ορκωτών μεταφράσεων

    Μετεγκατάσταση

    Εύρεση σπιτιού και άλλη βοήθεια μετεγκατάστασης, όπως βοήθεια στη διαχείριση των επίσημων εγγραφών όταν έρθει η ώρα της μεακόμισης

    Υποστήριξη συζύγου

    Στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας και στις γλωσσικές ικανότητες πριν από την άφιξη στη Φινλανδία

    Σχολεία και παιδικοί σταθμοί

    Βοήθεια στην εύρεση σχολείων και παιδικών σταθμών για τα μέλη της οικογένειάς σας μετά τη μετεγκατάσταση

    Οικονομική υποστήριξη

    Βοήθεια και συνδρομή για την υποβολή αίτησης για οποιαδήποτε διαθέσιμη οικονομική υποστήριξη, όπως η υποστήριξη του Προγράμματος Ειδική στήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης και μετακίνησης

    Μετεγκατάσταση

    Συμβουλές για την μετεεγκατάσταση μετά την άφιξή 

    Προύποθέσεις


    Για εσάς με γνήσιο ενδιαφέρον και πάθος για τη νοσηλευτική και ποιότητα ζωής

    Προσόντα

    Πτυχίο Bachelor ή Master στη Νοσηλευτική από εκπαιδευτικό ίδρυμα της ΕΕ/ΕΟΧ (2005/36/ΕΕ) και καθεστώς εγγεγραμμένου νοσηλευτή

    Εγγραφα

    Ποινικό μητρώο λευκό και πιστοποιητικό καλής διαγωγής (good standing) όπως απαιτείται από τη φινλανδική νομοθεσία

    Εμπειρία

    Κατά προτίμηση 3 χρόνια προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας ως εγγεγραμμένος επαγγελματίας

    Στάση

    Ανεξάρτητη και υπεύθυνη στάση, με καλές επικοινωνιακές και ομαδικές δεξιότητες 

    Δέσμευση για κατάρτιση

    Δέσμευση για ένα δωρεάν πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα προκειμένου να επιτευχθεί επίπεδο B1 στη φινλανδική γλώσσα στο τέλος της εκπαίδευσης

    Δέσμευση για μετεγκατάσταση

    Δέσμευση για μετεγκατάσταση και έναρξη εργασίας στη Φινλανδία μετά την επίτευξη του στόχου σας στην εκμάθηση της γλώσσας

    Θεωρείται πλεονέκτημα

    Άπταιστες γνώσεις της αγγλικής γλώσσας.
    Απαιτείται μέτρια  γνώση της αγγλικής γλώσσας. 


    Μάθετε περισσότερα για την εργασία στη Φινλανδία


    Απαντήσαμε σε όλες τις ερωτήσεις σας; 

    Εάν όχι, επικοινωνήστε μαζί μας.

    Είμαστε μια πολύγλωσση ομάδα, επομένως μπορούμε να σας βοηθήσουμε τουλάχιστον στην ελληνική, αγγλική και ισπανική  γλώσσα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συμβούλους μας:

    Alexia (GRE: +30 694 45 68328) ελληνικά και αγγλικά 

    Marika (SPA: +34 654 07 1241) ισπανικά και αγγλικά


      Έτοιμοι για ένα άλμα στην καριέρα σας;

      Αναζητούμε νοσηλευτές που είναι παθιασμένοι με την ομαδική εργασία και τη συνεργασία. Εάν είστε ένας παθιασμένος και ικανός νοσηλευτής που αναζητά μια αποδοτική καριέρα με ισορροπία στις βόρειες χώρες, σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε την αίτησή σας σήμερα! 

       
       
      Αυτό το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης της Φινλανδίας, το Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Περιβάλλοντος της Βόρειας Σαβονίας, την Περιφέρεια Ευημερίας του Päijät-Häme και της BBi Nordics.
      Το Σουηδικό πρόγραμμα EURES Targeted Mobility Schemes χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

      #TalentBoost #WorkinFinland #Finlandworks #EURESjobs #EURES