/

Νοσηλευτές/-τριες (RN) - North Savo, Φινλανδία

   Νοσηλευτής/τρια (RN)

   Είσαι νοσηλευτής/τρια με πάθος για τη φροντίδα των ασθενών;
   Έχεις την επιθυμία να κάνεις μια πραγματική διαφορά στις ζωές τους;

   Μια ξεχωριστή ευκαιρία σε περιμένει στις Υπηρεσίες Ευημερίας στην Περιφέρεια της Βόρειας Σαβονίας της Φινλανδίας. 
   Θα συνεργάζεσαι με μια ομάδα αφοσιωμένων επαγγελματιών, παρέχοντας τη καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς, ως μέλος μίας ομάδας παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε μία από τις πιο όμορφες κοινότητες της περιοχής. 

   Wellbeing Services of North Savo - Welcome!


   Οι υπηρεσίες ευημερίας της Περιφέρειας Βόρεια Σαβονία, παρέχουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία, κοινωνική πρόνοια,  διάσωση και ασφάλειας σε όλον τον νομό της Σαβονίας, ο οποίος περιλαμβάνει 19 δήμους και πόλεις.

   Με 12.700 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων 2800 νοσηλευτών και 900 ιατρών, είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στο North Savo, παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έως την εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για περισσότερους από 248.000 κατοίκους,. Μαζί με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Kuopio, ο νομός εξυπηρετεί σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοίκους στην Ανατολική Φινλανδία

   Ως νοσηλευτές, θα εργαστείτε ως ειδικοί στον τομέα σας μαζί με μια διεπιστημονική ομάδα εργασίας. Θα συμμετέχετε στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της θεραπείας του ασθενούς και στο σχεδιασμό της παρακολούθησης και της φροντίδας. Μεταξύ άλλων ο ρόλος σας περιλάμβάνει: αυτοδιαχείριση, σαφείς ανεξάρτητους τομείς ευθύνης στη φαρμακοθεραπεία και μια προσέγγιση εργασιακής αποκατάστασης

   Οι υπηρεσίες ευημερίας της Βόρειας Σαβονίας, αναζητούν να προσλάβουν 25 επιδέξιους και αφοσιωμένους εγγεγραμμένους νοσηλευτές σε μόνιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι προσληφθέντες θα τοποθετηθούν στις μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης των κέντρων υγείας και ευεξίας  σε όλη την περιοχή.

    Εάν ζητάς να ενταχθείς:

   • σε μια μονάδα με εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη ή

   • σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ευρύ φάσμα υπηρεσιών ή

   • σε ένα βασικό κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με πιο στοχευμένη προσέγγιση,

   έχεις την ευκαρία! 

    
    

   Η Προσφορά!

   2 615,87€/μηνιαίως

   Χωρίς προηγούμενη εμπειρία

   Μικτός μισθός, πριν από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

   Ο μισθός αναφέρεται ως μικτός, δηλ. ΠΡΙΝ από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ως αρχικός μισθός χωρίς προηγούμενη εμπειρία, σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στους δήμους για τον τομέα των Κοινών Φορέων Υγείας και Πρόνοιας (SOTE)Ο μισθός αυτός καταβάλλεται ως ελάχιστος, χωρίς βάρδιες, μετά την απόκτηση της φινλανδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του νοσηλευτή.

   Η εργασία με βάρδιες (αργίες και άβολες ώρες) θα αμείβεται ανάλογα με τον αριθμό των ωρών εργασίας, αυξάνοντας τον μηνιαίο μισθό περίπου κατά 20%, φτάνοντας τον μισθό στα

    3 139,04€μήνα

   2 746,59€/ μηνιαίως

   5 χρόνια προϋπηρεσία

   Μικτός μισθός, πριν από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

   Ο μισθός αναφέρεται ως μικτός, δηλαδή ΠΡΙΝ από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ως αρχικός μισθός με 5 χρόνια πιστοποιημένης προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στους δήμους για τον τομέα των Κοινών Φορέων Υγείας και Πρόνοιας  (SOTE)Ο μισθός αυτός καταβάλλεται ως ελάχιστος, χωρίς τις βάρδιες, μετά την απόκτηση της φινλανδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του νοσηλευτή.

   Η εργασία με βάρδιες (αργίες και άβολες ώρες) θα αμείβεται ανάλογα με τον αριθμό των ωρών εργασίας, αυξάνοντας τον μηνιαίο μισθό περίπου κατά 20%, φτάνοντας τον μισθό στα 
    3 295,90€
   μήνα

   2 825,13€/ μηνιαίως

   10 χρόνια προϋπηρεσία 

   Μικτός μισθός, πριν από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

   Ο μισθός αναφέρεται ως μικτός, δηλ. ΠΡΙΝ από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ως αρχικός μισθός με 10 χρόνια πιστοποιημένης προϋπηρεσίας,   σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στους δήμους για τον τομέα των Κοινών Φορέων Υγείας και Πρόνοιας   (SOTE)Ο μισθός αυτός καταβάλλεται ως ελάχιστος, χωρίς τις βάρδιες, μετά την απόκτηση της φινλανδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του νοσηλευτή.

   Η εργασία με βάρδιες (αργίες και άβολες ώρες) θα αμείβεται ανάλογα με τον αριθμό των ωρών εργασίας, αυξάνοντας τον μηνιαίο μισθό περίπου κατά 20%, φτάνοντας τον μισθό στα
    3 390,16€
   μήνα

   ...κι άλλα...

   Η Προσφορά:

   Μια μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσεις την καριέρα σου στον Βορρά, και να δημιουργήσεις το μέλλον σου στη Βόρεια Σαβονία!

   Σύμβαση

   Πλήρους απασχόλησης, μόνιμη θέση με 38 ώρες 15 λεπτά εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας

   Πριν από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

   Μηνιαίος βασικός, πλήρους απασχόλησης μισθός βοηθού νοσηλευτή ( 2 488,92€ /μήνα προ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) πριν την απόκτηση της άδειας  κατά την διάρκεια εργασίας στην Φινλανδία.

   Μετά την αναγνώριση

   Μετά την αναγνώριση της άδειας αναγώρισης, βασικός μηνιαίος μισθός απ 2615,87ευρώ/μήνα προ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών (*παρακαλώ δείτε το παραπάνω).

   Πρόσθετη αποζημίωση

   Για μη βολικές ώρες εργασίας (βράδια, Σαββατοκύριακα, νύχτες, αργίες και υπερωρίες) και χρόνο διακοπών, καταβάλλεται αποζημίωση επιπλέον του βασικού μηνιαίου μισθού, εάν και όταν ισχύει. Μέρος του επιδόματος αδείας είναι ανταλλάξιμο με πρόσθετες ημέρες αδείας. 

   Διακοπές

   23 ημέρες ετησίως, ξεκινώντας μετά το πρώτο πλήρες έτος εργασίας που αποτελεί τη βάση για τους υπολογισμούς. Προηγούμενη αποδεκτή εργασιακή εμπειρία από περιοχή της ΕΕ/ΕΟΧ θα προσθέσει ημέρες διακοπών σύμφωνα με τα έτη εμπειρίας. Το ανώτατο όριο είναι 38 ημέρες διακοπών ετησίως.

   Υγειονομική περίθαλψη και ασφάλιση

   Η υγειονομική περίθαλψη, οι ασφάλειες, οι εισφορές και τα επιδόματα ανεργίας και συνταξιοδότησης περιλαμβάνονται στις εισφορές.

   Κάρτα παροχών E-pass

   επιπλέον παροχές όπως: εκπτώσεις και προσωπικό μηνιαίο ποσό για χρήση σε διάφορες υπηρεσίες. Η ετήσια αξία κυμαίνεται  150€. 

   Wellbeing στην Εργασία

   8 ώρες ετησίως για wellbeing συνεδρίες.

   Ελαστική Εργασία

   Ρυθμίσεις ελαστικής εργασίας και ευελιξίας βαρδιών για τη βελτιστοποίηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

   Mentoring & coaching

   Mentoring και Coaching στην καθημερινή εργασία σε όλους τους χώρους εργασίας.

   Δια βίου μάθηση

   Δυνατότητα συνεχόμενης καθοδήγησης και κατάρτισης

   Προσαρμοστική περίοδος

   Εισαγωγή στα νέο καθήκοντολόγιο από την έναρξη της εργασίας    

   Πώς σας υποστηρίζουμε;

   Κατανοούμε ότι η μετεγκατάσταση σε μια άλλη χώρα είναι μια πρόκληση, γι' αυτό σας βοηθάμε δωρεάν με τους εξής τρόπους:

   Μεσάζον διαμεσολαβητής

   Ένα αφοσιωμένο άτομο επικοινωνίας που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς από την εύερση της θέσης και διαμεσολάβησης για ολόκληρη τη διαδικασία

   Τίτλοι/Πιστοποιήσεις

   Ελέγχουμε αν όλα τα έγγρφα ταιριάζουν με τις απαραίτητες προύποθέσεις 

   'Eγγραφα

   Καθοδηγούμε στην υποβολή διαφορετικών αιτήσεων και διαχείρισης της διαδικασίας μετάφρασης

   Υπολογισμοί

   Βοηθάμε στον υπολογισμό και την κατανόηση του πόσα μένουν από τον μισθό (καθαρά) μετά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές κατά μέσο όρο

   Κόστος ζωής

   Υποστήριξη για την κατανόηση του μέσου κόστους ζωής στο North-Savo (Living cost in Finland)

   Πληροφορίες

   Πληροφορίες για τη διαβίωση και την εργασία στη Φινλανδία με τους συμβούλους του EURES για τον προγραμματισμό της διαδικασίας μετεγκατάστασής και των απαιτούμενων εγγράφων

   Ψυχολογική υποστήριξη

   Υποστήριξη κατά όλη την διάρκεια τους προγράμματος. Εάν χρειαστεί, και ψυχολογική υποστήριξη για το στρες και τη διαχείριση της αλλαγής

   Πρόγραμμα εκπαίδευσης

   Εντατική εκπαίδευση γλώσσας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πριν από τη μετεγκατάσταση.

   Υλικά διδασκαλίας

   Παρέχουμε όλα τα απαιτούμενα μαθησιακά και εκπαιδευτικά υλικά

   Αναγνώριση

   Υποστήριξη της διαδικασίας αναγνώρισης των τίτλων κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσής

   Μεταφράσεις

   Έλεγχος εγγράφων, σφραγίδων και διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένων των ορκωτών μεταφράσεων.

   Μετεγκατάσταση

   Εύρεση σπιτιού και άλλη βοήθεια μετεγκατάστασης, όπως βοήθεια στη διαχείριση των επίσημων εγγραφών όταν έρθει η ώρα της μεακόμισης.

   Υποστήριξη συζύγου

   Στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας και στις γλωσσικές ικανότητες πριν από την άφιξη στη Φινλανδία

   Σχολεία και παιδικοί σταθμοί

   Βοήθεια στην εύρεση σχολείων και παιδικών σταθμών για τα μέλη της οικογένειάς σας μετά τη μετεγκατάσταση

   Οικονομική υποστήριξη

   Βοήθεια και συνδρομή για την υποβολή αίτησης για οποιαδήποτε διαθέσιμη οικονομική υποστήριξη, όπως η υποστήριξη του Προγράμματος Ειδική στήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης και μετακίνησης

   Μετεγκατάσταση

   Συμβουλές για την μετεεγκατάσταση μετά την άφιξή 

   Προϋποθέσεις

   Για εσάς με γνήσιο ενδιαφέρον και πάθος για τη νοσηλευτική και ποιότητα ζωής

   Προσόντα

   Πτυχίο Bachelor ή Master στη Νοσηλευτική από εκπαιδευτικό ίδρυμα της ΕΕ/ΕΟΧ (2005/36/ΕΕ) και καθεστώς εγγεγραμμένου νοσηλευτή

   'Εγγραφα

   Καθαρό ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάστασης (good standing) όπως απαιτείται από τη φινλανδική νομοθεσία

   Εμπειρία

   Κατά προτίμηση 6 μήνες προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας ως εγγεγραμμένος επαγγελματίας

   Στάση

   Ανεξάρτητη και υπεύθυνη στάση, με καλές επικοινωνιακές και ομαδικές δεξιότητες 

   Δέσμευση για κατάρτιση

   Δέσμευση για ένα δωρεάν πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα προκειμένου να επιτευχθεί επίπεδο B1 στη φινλανδική γλώσσα στο τέλος της εκπαίδευσης

   Δέσμευση για μετεγκατάσταση

   Δέσμευση για μετεγκατάσταση και έναρξη εργασίας στη Φινλανδία μετά την επίτευξη του στόχου σας στην εκμάθηση της γλώσσας

   Θεωρείται πλεονέκτημα

    Άπταιστες γνώσεις της αγγλικής γλώσσας.

   Απαιτείται μέτρια γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

   Μάθετε περισσότερα για την εργασία στη Φινλανδία   Απαντήσαμε σε όλες τις ερωτήσεις σας;  Εάν όχι, επικοινωνήστε μαζί μας.

   Είμαστε μια πολύγλωσση ομάδα, επομένως μπορούμε να σας βοηθήσουμε τουλάχιστον στην ελληνική, αγγλική και ισπανική  γλώσσα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συμβούλους μας:

   Alexia (GRE: +30 694 45 68328) ελληνικά και αγγλικά 

   Marika (SPA: +34 654 07 1241) ισπανικά και αγγλικά

     Έτοιμοι για ένα άλμα στην καριέρα σας;

     Αναζητούμε νοσηλευτές που είναι παθιασμένοι με την ομαδική εργασία και τη συνεργασία. Εάν είστε ένας παθιασμένος και ικανός νοσηλευτής που αναζητά μια αποδοτική καριέρα με ισορροπία στις βόρειες χώρες, σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε την αίτησή σας σήμερα! 

      
      
     Το έργο αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης της Φινλανδίας, το Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Περιβάλλοντος του Βόρειου Σάβο, την υπηρεσία Wellbeing Services του Βόρειου Σάβο και την εταιρεία BBi Nordics.
     Το σουηδικό έργο EURES Targeted Mobility Schemes χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

     #TalentBoost #WorkinFinland #Finlandworks #EURESjobs #EURES